Preskočiť na obsah

Kontakt

Obchodné meno: Mgr. Peter Plichta

Miesto podnikania: 049 11, Silická Brezová 5 

E-mail: kontakt@peterplichta.com

IČO: 52 365 514

DIČ: 1080515249

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-RV-OZP-2019/005018-2, č. živnostenského registra 850-13489 vydal OÚ Rožňava.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55