Preskočiť na obsah

Rozhovor a fotky z autorskej výstavy Entropia v Ateliéri XIII. Viktor Kováč a jeho pixelový svet mojími očami.

Viktor Kováč a jeho Entropia

Výstava Entropia prezentuje textilné plátna zobrazujúce abstraktné pixel artové vizuály.

Viktor Kováč realizuje stovky 3D tlačených magnetických pixelov, ktoré pozývajú do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky.

Hod kockou symbolizuje proces entropie, ktorú autor interpretuje ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Na základe náhody tak vznikajú unikátne, neustále sa meniace farebné obrazy.

Súčasťou výstavy je inštalácia „virtuálny šperk“, v ktorej autor predstavuje virtuálnu podobu média šperku v rozhraní technológie rozšírenej reality.

Výstavu Entropia uvádza Ateliér XIII (na Panskej 13, v Bratislave) do 25.6.2021.

Sú otvorení vo štvrtok a piatok od 14:00 do 18:00, v sobotu a nedeľu od 14:00 do 19:00.

Ja som mal to šťastie výstavu navštíviť spolu s Viktorom.

Pri tejto príležitosti som samozrejme vytiahol aj foťák. Kým on vášnivo rozprával o Entropií (miera neurčitosti, pozn. autora), stihol som mu položiť pár otázok.

Viktor Kováč Entropia, foto Peter Plichta

3 otázky na autora výstavy

PP: Čo ťa inšpirovalo a aký bol postup práce pri vytvorení týchto obrazov? Sú to vlastne obrazy v klasickom slova zmysle?

VK: Mojou inšpiráciou je prepájanie reality a virtuality. Pixelartové vizuály, ktoré tvorím, interpretujem ako pixely na digitálnom displeji.

Jednotlivé 3D tlačené pixely sú magnetické, a tak je možné neustále meniť obraz na novú unikátnu formu.

Viktor Kováč Entropia, foto Peter Plichta
PP: Aká bola odozva divákov? Naplnili tvoje očakávania?

VK: Diela som tvoril bez priameho kontaktu s divákom, no už od samotného počiatku bola rola diváka dôležitým prvkom, na ktorý som kládol dôraz.

Vysoký záujem divákov o participáciu a aktívny kontakt s dielom ma preto neprekvapil, ale samozrejme, potešil. Interaktivitu diváka s dielom pokladám za významný faktor v mojej tvorbe.

PP: Na čom pracuješ teraz? Kde ťa ešte môžu ľudia vidieť?

VK: Momentálne pracujem spolu s mojou priateľkou Soňou Kóňovou na sérii krížikových výšiviek, ktoré po načítaní mobilnou aplikáciou rozšírenej reality vyobrazia virtuálne hologramy.

Vzniknuté diela bude možné vidieť v Danubiane v mesiaci september ako súčasť kolektívnej výstavy Textile Art of Today VI.

Viktor Kováč a Soňa Kóňová

Ďakujem Viktorovi za príjemný zážitok. Viac fotiek nájdete na mojom alebo jeho profile na sociálnych sietiach, alebo na Viktorovej stránke.

Viktor Kováč