Ako si vybrať vysokú školu

Ako si vybrať
vysokú školu

 

Každý sa ťa pýta, či si si už vybral vysokú školu. Tlačia na teba rodičia aj triedna profesorka. 

Tvoj spolužiak od základnej školy hovorí, že bude právnikom. Ten to má už dávno vyriešené. 

No ty ešte stále nevieš, čo by si chcel robiť po škole.

Do termínu podania prihlášok máš ešte niekoľko mesiacov, možno ti pomôže práve táto séria článkov.

Ukážem ti zopár praktických techník koučovania, ktoré používam aj ja, keď sa bavím so študentmi na tému ako si vybrať vysokú školu. 

V prvej časti to budú cvičenia, ktoré ti poslúžia pri zúžení študijných odborov.

Môžeš ich vyskúšať aj sám doma. Budeš k tomu potrebovať len pero a papier alebo si cvičenia vytlač (907 KB).

Výsledkom týchto cvičení by mala byť konkrétna študijná oblasť, ktorá má pre teba najväčší potenciál a zmysel.

5 koučovacích techník ako si vybrať vysokú školu

Zopár čísel o vysokých školách

 

Na Slovensku máme 35 vysokých škôl. 20 verejných, 12 súkromných a 3 štátne. Podľa aktuálnej sústavy študijných odborov je až 48 rôznych oblastí, v ktorých VŠ môžu poskytovať vzdelávanie. Tie sú zoskupené do deviatich okruhov – oblastí.

Ponuka škôl je široká a rozmanitá, preto výber správneho odboru môže potrápiť nejedného maturanta.

Ak si zoberieme iba prvý stupeň denného štúdia, na Slovensku sa ponúka 1262 študijných programov:

 • Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo – 15

 • Humanitné vedy – 226

 • Poľnohospodárske a veterinárske vedy – 20

 • Prírodné vedy, matematika a informatika – 157

 • Sociálne, ekonomické a právne vedy – 165

 • Technické vedy – 193

 • Umenie – 41

 • Vzdelávanie – 453

 • Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života – 43

 •  

Samozrejme, niektoré sa opakujú a vyučujú sa na viacerých univerzitách. Napríklad už spomínaný spolužiak si môže vybrať zo 7 vysokých škôl, na ktorých vyučujú právo.

V prvom rade by si si mal ujasniť, či vôbec chceš ísť na výšku. Očakávania tvojho okolia sa nemusia zhodovať s skutočnými predstavami. Je niekoľko príležitostí aj pre absolventov stredných škôl, ktorí nejdú ďalej študovať alebo neštudujú hneď po maturite.

Začneme preto cvičením, ktoré porovnáva vysokú školu ako takú s ostatnými možnosťami.

aké výhody ti dá ukončenie vysokej školy

Cvičenie: ako si vybrať vysokú školu -

Výhody, nevýhody, možnosti a prekážky 

 

Vhodné pre: niekoho kto vidí viac možností po strednej škole:

  • idem na vysokú školu,
  • budem rok cestovať,
  • prihlásim sa na internship,
  • nastúpim do práce,
  • budem dobrovoľník, atď.

 

Trvanie: 10 minút na každú možnosť

 

Inštrukcie

 1. Do hlavičky doplň, ktorú zo svojich možností budeš analyzovať.
 2. Rozdeľ papier vodorovnou a zvislou čiarkou na štyri polia.
 3. Postupne k analyzovanej možnosti priraď jej výhody, nevýhody, možnosti a prekážky.
 4. Zopakuj to s ďalšími alternatívami.
 5. Porovnaj výsledky.
 6. Výber tú najlepšiu možnosť pre teba.
Výhody, nevýhody, možnosti a prekážky

 Vysvetlenie:

Výhody a nevýhody sú tvoje vnútorné pocity, možnosti a prekážky sú externé faktory, ktoré majú vplyv na tvoju voľbu.

Do prvého poľa uveď benefity spojené s vysokou školou a získavaním titulu vo všeobecnosti.

Aké argumenty hovoria v prospech štúdia? 

Aké výhody ti dá ukončenie vysokej školy? 

Vedľa toho si napíš možné straty

Aké nevýhody má vysoká škola vo všeobecnosti? 

O čo všetko by si prišiel, keď sa na niekoľko rokov vrátiš do školských lavíc? 

Vľavo dole skús vymenovať možnosti, ktoré sa ti otvoria. 

Čo všetko bude možné? 

Aké dobré veci ti to prinesie do života? 

Ako ťa to bude napĺňať? 

Do posledného štvorca si zapíš všetky prekážky

Čo budeš musieť prekonať, keď sa po troch-piatich rokoch ocitneš na trhu práce s titulom? 

Čo bude ťažké? 

Cvičenie zopakuj na všetky tvoje príležitosti a porovnaj si výsledok. Minimálne musia byť dve, aby bolo čo porovnávať. 

Čo ťa ťahá viac? 

Ktorá cesta sa ti javí ako tá správna?

MUSÍ/NEMUSÍ

 

Vhodné pre: každého, kto sa chce rozhodnúť podľa vlastných kritérií.

 

Trvanie: 10-15 minút 

 

Inštrukcie

 1. Porozmýšľaj nad vlastnosťami svojho vysnívaného študijného odboru.
 2. Vymenuj (aspoň) päť, ktoré ten odbor musí mať.
 3. Zoraď ich postupne, začni najdôležitejšou.
 4. Vedľa napíš zoznam piatich vecí, čo ten odbor nemusí spĺňať. Poradie je tiež dôležité.
 5. Do dolného riadku zapíš vlastností svojho budúceho povolania.
 6. Hotový zoznam odlož bokom, vrátime sa k nemu neskôr.
MUSÍ/NEMUSÍ

Vysvetlenie:

Cvičenie ti pomôže vytvoriť tvoj osobný rebríček vlastností. Poslúži neskôr ako hodnotiaca tabuľka. (Budeme s ňou ďalej pracovať)

Nechaj si dostatok času na premyslenie odpovedí. Na generovanie kritérií môžeš využiť brainstorming.

Jednotlivé vlastnosti zoraď do poradovníka od tej najdôležitejšej.

Hľadaj odpovede na nasledovné otázky:

Akú oblasť by som chcel študovať?

Aké vlastnosti by tá oblasť mala mať?

Čo je pre mňa najdôležitejšie?

Na čom mi nezáleží?

Čo je menej závažné?

Akú chcem mať prácu?

Na čom mi záleží?

 

Finálnu tabuľku so zoradenými vlastnosťami si teraz odlož bokom. Po zbere údajov a informácií sa k nej vrátime.

Ako si vybrať vysokú školu:
Cvičenie: 3 z 9

 

Vhodné pre: niekoho chce zúžiť klasické triedenie študijných odborov na tri z deviatich:

 • Bezpečnoť, obrana a vojenstvo

 • Humanitné vedy

 • Poľnohospodárske a veterinárske vedy

 • Prírodné vedy, matematika a informatika

 • Sociálne, ekonomické a právne vedy

 • Technické vedy

 • Umenie

 • Vzdelávanie

 • Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života.

 

Trvanie: 10 minút 

 

Inštrukcie

 1. Vyplň tabuľku po riadkoch.
 2. Do každého políčka zapíš číslo od 1 po 5
 3. 5 bodov znamená maximum, najviac ťa to vystihuje/najviac sa ti pozdáva.
 4. 1 bod znamená najmenej, takže ťa to aj láka najmenej.
 5. Na konci spočítaj body v riadkoch.
 6. Tri odbory s najvyšším počtom bodov sú tvoje favority.
Ako si vybrať vysokú školu cvičeniie 3 z 9

Vysvetlenie:

Ako som už v úvode spomínal, tých odborov je viac než dosť. Preto je najjednoduchšie zúžiť okruh študijných oblastí z deviatich na menej. V tomto prípade na top tri. 

Do úvahy berieme tvoje doterajšie výsledky, záujmy, skúsenosti a aj výhľad do budúcna. Jednotlivé stĺpce sú: 

 • zaujíma ma to, 
 • som v tom dobrý, čo sa týka teórie, 
 • mám v tom praktické skúsenosti, možno aj prax, 
 • viem si predstaviť, že v tej oblasti robím v budúcnosti, 
 • daná oblasť má dlhodobé uplatnenie.

 

Možné otázky:

Ktorá z týchto oblastí ma baví najviac?

O čom rád čítam?

O čom viem najviac?

V akej oblasti mám najviac skúseností?

Ktorá oblasť by ma bavila ako práca?

Ktorá oblasť je perspektívna z pracovného hľadiska? (Kariérny rast)

 

Aby si si potvrdil svoje výsledky, na nete nájdeš aj niekoľko bezplatných testov. Pripájam linky na zopár z nich:

Cvičenie: ako si vybrať vysokú školu -

Mindmapping

 

Vhodné pre: zber údajov a ich vizualizáciu

 

Trvanie: niekoľko hodín až týždňov

 

Inštrukcie

 1. Na prázdny papier napíš do stredu jeden študijný odbor.
 2. Zbieraj informácie a zaznamenaj to v jednotlivých bublinách okolo.
 3. Mapuj takto všetky dostupné poznatky.
 4. Poznač si oblasti, ktoré potrebuješ preskúmať.
 5. Zopakuj to na ďalšie odbory.
 6. Porovnaj tvoje mapy údajov.
Mindmapping

Vysvetlenie

Mindmapping je vizuálna technika na rýchle a zjednodušené znázornenie niekoľkých oblastí a podkategórií okolo centrálnej témy. 

Pomôže ti prehľadne zaznamenať tvoje zistenia. Dopraj si dostatok času na zber údajov.

 

Hľadaj odpovede na nasledovné otázky:

Čo sa vyučuje na jednotlivých odboroch?

Aké sú podmienky prijatia? 

Koľko trvá štúdium?

Ako praktické je vzdelávanie v danej oblasti?

Ako rýchlo budeš pripravený zamestnať sa v danej oblastí? (atestácia, roky praxe)

Koľko študentov ročne ukončuje tento odbor?

Koho poznáš, kto študuje/študoval tento odbor?

Aký majú názor na štúdium?

Kto pracuje v tejto oblasti?

Čo od nich vieš zistiť?

Aké pracovné miesta sa ponúkajú v danom odvetví?

Aké podmienky musíš spĺňať, keď chceš pracovať ako … ?

Aká je budúcnosť danej profesie?

Aké sú platové podmienky?

Koľko je aktuálnych voľných miest v danej oblasti v tvojom regióne/ na Slovensku?

 

Na zodpovedanie týchto otázok môžeš využiť niekoľko zdrojov: vyhľadávanie na internete, rozhovor s niekým, kto má niečo podobné vyštudované, odborné poradenstvo (v škole, v centrách voľného času), návšteva konferencií a študijných veľtrhov, dni otvorených dverí.

Skús o jednotlivých odvetviach zozbierať čo najviac informácií. Postupne môžeš niektoré vylúčiť alebo zúžiť a špecifikovať tvoj vysnívaný odbor. 

V ideálnom prípade sa v tomto kroku stále nepozeráš na konkrétne školy, kde sa odbor vyučuje. Snažíš si hlavne získať širší prehľad o danom odvetví. 

Ako si vybrať vysokú školu: Finishline

 

Vhodné pre: vyhodnocovanie. Cvičenie nadväzuje na predošlé aktivity.

 

Čo potrebuješ: tabuľku z MUSÍ/NEMUSÍ a zozbierané údaje (Mindmapping)

 

Trvanie: 15 minút

 

Inštrukcie:

 1. Do prvého stĺpca zapíš trie študijné odbory alebo oblasti, ktoré ti vyšli ako top 3.
 2. Priraď k nim body z cvičenia 3 z 9.
 3. Zober si tabuľku MUSÍ/NEMUSÍa svoje Mapy údajov so zozbieranými informáciami.
 4. Plus body za MUSÍ: spočítaj všetky študijné a pracovné oblasti, ktoré daný odbor spĺňa
 5. Za najdôležitejšiu vlastnosť +5, za druhú najdôležitejšiu +4, atď.
 6. Sčítaj body dokopy a zapíš ich do riadku Súčet.
 7. Priraď poradie podľa dosiahnutých bodov.
Ako si vybrať vysokú školu - cvičenie Finishline

Vysvetlenie:

Výsledkom by mala byť oblasť, študijný odbor alebo aprobácia, ktorá má u teba najsilnejšie predpoklady. Je to niečo, v čom si dobrý alebo čo ťa veľmi zaujíma. Je to zároveň oblasť, ktorá vyhovuje tvojím osobným podmienkam počas aj po ukončení štúdia. 

Ak si sa na konci dostal iba ku konkrétnemu odvetviu, musíš svoj výber ďalej zúžiť. Celý proces zopakuj na jednotlivých študijných programoch, ktoré v danom odvetví sa vyučujú. 

Namiesto záveru

Ak sa ti cvičenia zdajú príliš komplikované, dohodni si so mnou osobné stretnutie a rád ti ich ukážem, vysvetlím. A pomôžem ti vybrať vysokú školu.

 

Zdroje:

www.savethestudent.org

www.careerplanner.com

www.forbes.com

www.coachfederation.org

Značky:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.